TRIẾT LÝ KINH DOANH

Công ty cố phần quản lý bất động sản quốc tế (IMCS) luôn phấn đấu không ngừng với mục tiêu trở thành công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó lấy Kinh doanh bất động sản, Dịch vụ quản lý bất động sản, Dịch vụ giá trị gia tăng, Dịch vụ nhà hàng làm cốt lõi để tạo thế và lực phát triển bền vững. Trong suốt quá trình phát triển, IMCS luôn lấy sức mạnh tri thức và tính nhân bản làm nền tảng của sự phát triển và không ngừng nỗ lực đóng góp cho cộng đồng.

Trong quá trình hoạt động của mình, chúng tôi nhận thấy rằng yếu tố mang lại lợi thế cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chính là nhân tố con người, nói cách khác nhân lực là tài sản của công ty. IMCS tự hào có một đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nhân viên trẻ, nhiệt huyết được đào đạo chuyên sâu, bài bản. Chúng tôi cam kết “Sẻ chia tất cả những gì bạn muốn”. Mỗi thành viên của IMCS luôn khắc ghi và cam kết hành động vì lợi ích của khách hàng, cổ đông và đối tác, đồng thời đảm bảo trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Đối tác của IMCS: