SỨ MỆNH

-  Không ngừng sáng tạo, đổi mới, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ phong phú, chất lượng cao làm hài lòng khách hàng

-  Chia sẻ lợi ích, đồng hành cùng khách hàng

-   Xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho tập thể người lao động

-   Đảm bảo trách nhiệm với môi trường và xã hội

Đối tác của IMCS: