GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trong suốt quá trình phát triển, IMCS luôn coi trọng yếu tố con người, coi nhân lực là tài sản và là động lực cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Còn trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công và phát triển của công ty.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Coi trọng chất lượng sản phẩm,dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng,đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi cam kết "Sẻ chia tất cả những gì bạn muốn"

- Giữ uy tín, bảo đảm niềm tin của khách hàng

- Tôn trọng các cam kết với khách hàng, đối tác

- Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, hợp tác hiệu quả, phát huy tối đa tính tập thể

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

Đối tác của IMCS: