• IMCS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2019

  Công ty Cổ phần dịch vụ Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) được thành lập năm 2016 với lĩnh vực kinh doanh chính là: kinh doanh Bất động sản, kinh doanh dịch vụ Quản lý Bất động sản, kinh doanh...

  Xem thêm
 • IMCS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2019

  Công ty Cổ phần dịch vụ Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) được thành lập năm 2016 với lĩnh vực kinh doanh chính là: kinh doanh Bất động sản, kinh doanh dịch vụ Quản lý Bất động sản, kinh doanh...

  Xem thêm
 • IMCS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2019

  Công ty Cổ phần dịch vụ Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) được thành lập năm 2016 với lĩnh vực kinh doanh chính là: kinh doanh Bất động sản, kinh doanh dịch vụ Quản lý Bất động sản, kinh doanh...

  Xem thêm
 • IMCS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2019

  Công ty Cổ phần dịch vụ Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) được thành lập năm 2016 với lĩnh vực kinh doanh chính là: kinh doanh Bất động sản, kinh doanh dịch vụ Quản lý Bất động sản, kinh doanh...

  Xem thêm
 • IMCS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2019

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) được thành lập năm 2016 với lĩnh vực kinh doanh chính là: kinh doanh Bất động sản, kinh doanh dịch vụ Quản lý Bất động sản, kinh doanh...

  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2018

  Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế có nhu cầu tuyển dụng Tháng 10/2018 với một số vị trí hấp dẫn sau đây

  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2018

  IMCS hiện đang có nhu cầu tuyển dụng với nhiều vị trí hấp dẫn

  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2018

  IMCS luôn mong muốn mang đến nhiều cơ hội làm việc cho các tài năng trẻ, năng động, yêu thích ngành công nghiệp điện ảnh. Để gia nhập gia đình IMCS và trở thành bạn có thể tham khảo một số cách...

  Xem thêm
 • TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2018

  Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) đã và đang triển khai kế hoạch tuyển dụng tháng 06/2018 với những vị trí khác nhau với chế độ hấp dẫn

  Xem thêm
 • TUYỀN DỤNG THÁNG 6/2018

  Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) đã và đang triển khai kế hoạch tuyển dụng tháng 06/2018 với những vị trí khác nhau với chế độ hấp dẫn....

  Xem thêm
 • IMCS thông báo tuyển dụng tháng 03/2018

  Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) đã và đang triển khai kế hoạch tuyển dụng tháng 03/2018 với những vị trí khác nhau với chế độ hấp dẫn. Hãy tham gia và ứng tuyển với chúng tôi...

  Xem thêm
 • IMCS TUYỂN DỤNG THÁNG 12

  Hiện nay, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) đang có nhu cầu tuyển dụng những vị trí khác nhau trong tháng 12.

  Xem thêm
    1    2 

Đối tác của IMCS: