QUY ĐỊNH VỀ VIỆC DỌN NHÀ TẠI CHUNG CƯ CAO CẤP

Việc dọn nhà, chuyển nhà trong khu chung cư cần được thông báo với Ban quản lý tòa nhà đồng thời tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Ban Quản lý. Dưới đây là một số quy định chung mà cư dân phải chấp hành khi có quyết định dọn nhà chuyển nhà trong khu chung cư.

 

 

 

_ Cư dân dọn vào hay dọn đi khỏi khu vực tòa nhà phải nộp các đơn (Đăng ký vận chuyển ra/vào và sử dụng thang máy ) để được Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chấp thuận ít nhất trước  03 ngày trừ các ngày nghỉ lễ hoặc chủ nhật trước khi dọn vào/ dọn đi.( Đặc biệt đồ chuyển ra phải có chữ ký của kế toán Tòa nhà xác nhận để tránh rủi ro và mất mát).

_ Cư dân hoặc công ty làm dịch vụ dọn nhà phải đóng tiền đặt cọc từ 5.000.000VNĐ đến 10.000.000 VNĐ  để xác nhận tính hợp lệ của đơn đăng ký.

_ Khi được phê duyệt, cư dân sẽ phải bảo đảm việc dọn nhà được tuân thủ nghiêm túc và chỉ diễn ra trong thời gian từ 08H00- 11H30 và 13H30 – 17H30 từ thứ Hai đến thứ Sáu, và 8H00- 11h30 của ngày thứ Bảy. Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà có quyền từ chối bất kỳ đơn xin dọn nhà nào rơi vào các ngày Chủ Nhật và các ngày Lễ.

_ Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà tuyệt đối có quyền từ chối bất kỳ đơn nào và thu hồi bất kỳ đơn nào đã duyệt. Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, hư hỏng, hay chi phí phát sinh xảy ra từ việc từ chối đơn xin hoặc thu hồi các phê duyệt cho việc dọn nhà.

_ Tất cả những người dọn nhà phải đăng ký vào khu tòa nhà với nhân viên bảo vệ tại cổng bảo vệ trước khi bắt đầu bất kỳ công việc gì. Tất cả người dọn nhà phải đeo Thẻ nhà thầu trước khi vào khu tòa nhà. Thẻ mất hay hư hỏng phải chịu phí 100,000VNĐ/ thẻ cho việc thay thế thẻ mới.

_ Khi cư dân có yêu cầu sử dụng thang chở hàng, phải được Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà phê duyệt và đảm bảo việc bảo vệ nội thất của thang các khu vực dọc và xuyên suốt đường vận chuyển vào căn hộ.

_ Tất cả hàng hóa, vật tư, thiết bị chuyển vào hoặc ra, phải được di chuyển bằng thang hàng và có đăng ký với Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà theo mẫu (Đăng ký vận chuyển ra/vào và sử dụng thang máy).

_ Khi đang sử dụng thang hàng, tất cả người dọn nhà phải tuân thủ nghiêm ngặt trọng tải tối đa cho phép.

_ Cư dân phải đảm bảo việc dọn nhà, dù bằng cách nào, không được gây phiền phức cho những cư dân khác.

_ Cư dân sẽ phải chịu trách nhiệm cho tư cách và hành vi của tất cả những người dọn nhà cho họ khi những người này đang trong khu tòa nhà.

_ Tất cả công nhân hay người dọn nhà phải luôn đeo Thẻ nhà thầu khi di chuyển và làm việc trong khu vực của tòa nhà.

_ Tất cả người dọn nhà không được phép di chuyển hoặc có mặt trong các khu vực khác trừ căn hộ đang dọn và và lộ trình đến căn hộ này.

_ Bất kỳ người dọn nhà nào bị phát hiện cư xử không đúng mực, không lịch sự hay từ chối tuân thủ với các thủ tục an ninh sẽ được yêu cầu rời khỏi khu tòa nhà ngay lập tức và sẽ bị cấm không được vào trong tương lai.

_ Mức cao nhất của dốc hầm gửi xe là 2,2m, mức thấp nhất là 2,0m. Bất kỳ phương tiện nào vượt quá chiều cao quy định 2,0 m sẽ không được phép vào bãi hầm xe và các đường lái xe của khu tòa nhà.

_ Phương tiện vận chuyển hàng hóa vượt quá chiều cao hạn chế của bãi xe và đường lái xe sẽ phải thực hiện việc chất/ dỡ hàng bên ngoài khu tòa nhà. Phương tiện chở hàng phải luôn có tài xế ở sau tay lái khi quá trình chất/ dỡ hàng hóa, đồ vật hay thiết bị đang diễn ra nhằm không được gây cản trở cho các phương tiện khác, người khác.

_ Phương tiện vận chuyển Khí hóa lỏng (LPG) sẽ không được phép vào bãi xe của khu tòa nhà.

 

 

_ Người vận chuyển phải giữ vệ sinh chung cho khu vực công cộng.

_ Tất cả rác thải và các vật liệu đóng gói phải được dọn khỏi khu vực tòa nhà sau khi công việc hoàn tất và vào cuối mỗi ngày. Rác thải phải được di chuyển bằng thang hàng hoặc theo chỉ dẫn của Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà.

_ Sau khi hoàn tất việc dọn nhà, cư dân sẽ phải thông báo cho Chủ Đầu tư/Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà biết để thực hiện việc kiểm tra chung khu vực công cộng và lộ trình vận chuyển trong khu tòa nhà mà người chuyển nhà đã mô tả trong đơn.

_ Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà sẽ hoàn trả tiền đặt cọc từ 5.000.000VNĐ đến 10.000.000 VNĐ không có lãi suất nếu:

_ Các nội quy khu tòa nhà đều được tuần thủ trong suốt quá trình vận chuyển,

_ Không có hư hại nào gây ra cho khu vực chung trong suốt quá trình vận chuyển, và

_ Tất cả các đồ thừa hay rác thải phải được dọn và bỏ đi một cách thích hợp.

_ Trong trường hợp có bất kỳ sự hư hại nào gây ra cho khu vực công cộng hay các đồ thừa/ rác thải được tìm thấy xả/ bỏ ở khu vực công cộng từ các hoạt động dọn nhà, Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà có quyền yêu cầu bồi thường cho những hư hại và/ hoặc dọn đi những đồ thừa, rác thải và chi phí này sẽ được khấu trừ vào tiền đặt cọc.

_ Nếu tiền đặt cọc không đủ để trang trải các chi phí sửa chữa các hư hại, dọn các đồ thừa, rác thải, thì Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà có quyền yêu cầu và thu lại khoản tiền chênh lệch do việc khắc phục các hư hại trên từ Chủ căn hộ/ cư dân. Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà sẽ gửi thông tin yêu cầu thanh toán khoản phí chênh lệch này bằng văn bản có nêu rõ thời hạn cần thanh toán. Khoản thanh toán này tự động sẽ được tính như một phần các khoản phí mà Chủ căn hộ/ cư dân có nghĩa vụ phải thanh toán trước ngày đến hạn được nêu trong văn bản.

Đối tác của IMCS: