An ninh chung cư

Để tăng cường an ninh cho chung cư các tòa nhà, ngoài việc nâng cấp các thiết bị chống trộm và an ninh cho chung cư, chất lượng của việc bảo vệ chung cư cũng là một yếu tố quan trọng để tăng cường an ninh cho các tòa nhà này.

Để đảm bảo an toàn, an ninh cho cộng đồng cư dân, nhân viên an ninh chung cư của IMCS có nhiệm vụ và trách nhiệm sau:

- Ngăn chặn việc ra vào tòa nhà trái phép. Nếu thấy có người khả nghi trong tòa nhà, cần tìm hiểu rõ thông tin của người đó và báo cáo ngay cho cảnh sát nếu nghi ngờ là tội phạm. Các trường hợp xâm nhập khác sẽ bị đưa ra khỏi tòa nhà;

- Đăng ký danh sách cụ thể của tất cả khách hàng, nhân viên của các nhà thầu hoặc nhân viên giao hàng thường xuyên ra vào tòa nhà;

- Ghi lại tất cả các sự kiện xảy ra trong tòa nhà, ví dụ như: thang máy hư hỏng, mất điện, rò rỉ nước, có chuông báo động, và thông báo cho những người chịu trách nhiệm để theo dõi;

- Ghi chép, theo dõi chìa khóa phòng thang máy, phòng máy điều hòa không khí và phòng công tơ;

- Nếu phát hiện tòa nhà có bất kỳ hư hỏng trong quá trình tuần tra, cần ghi lại để nêu trong báo cáo kiểm tra hàng ngày và ghi rõ vị trí xảy ra. Mọi hư hỏng cần sửa chữa  phải được báo cáo ngay cho những người chịu trách nhiệm;

- Dọn dẹp hành lang công cộng và lối thoát hiểm để đảm bảo không có chướng ngại vật;

- Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, cần phải hỗ trợ ngay và gọi đến các dịch vụ khẩn cấp;

- Tham dự vào tất cả các khiếu nại của chủ sở hữu và người cư trú.

Dưới đây là một vài hình ảnh hoạt động của bộ phận an ninh của IMCS:

Đối tác của IMCS: