IMCS TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO TẠO AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG 2019

An toàn - vệ sinh lao động là gì, người lao động tại sao phải có hiểu biết về an toàn - vệ sinh lao động? 


Trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế IMCS đã tổ chức buổi đào tạo với chủ đề An toàn - Vệ sinh lao động cho toàn thể các cán bộ công nhân viên trong công ty. 

Buổi học đã cung cấp 

Buổi học đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích và lý thú đối với người lao động, giúp người lao động hiểu rõ hơn về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

 


Tai nạn lao động hiện là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động và tác động xấu đến sự phát triển của đất nước. Mỗi ngày chúng ta đọc, được nghe đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra mà lý do một phần từ ý thức của cơ sở, doanh nghiệp không đào tạo, huấn luyện an toàn cho người lao động.

 

 

An toàn, vệ sinh lao động liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi của người tham gia vào công việc hoặc làm việc. An toàn, vệ sinh lao động bao gồm 2 khái niệm chính:

• An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. An toàn lao động không tốt sẽ gây tai nạn lao động.

• Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. Vệ sinh lao động không tốt sẽ gây ra bệnh nghề nghiệp.

 

 

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.

Mục đích của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  1. Bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.
  2. Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.
  3. Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.

 


Hy vọng rằng, với những gì đã được truyền đạt, các anh chị em, cán bộ nhân viên IMCS sẽ nắm vững và thực hiện tốt các nguyên tắc trong an toàn lao động.

Đối tác của IMCS: