CÔNG TÁC PHUN KHỬ TRÙNG PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI DO VIRUS CORONA

Thực hiện công tác phòng chống dịch nCov, Ban Quản Lý các tòa nhà của IMCS đang tiến hành công tác phun thuốc khử trùng toàn bộ các khu vực hành lang, thang bộ, khu vực ngoại cảnh và các vị trí tầng hầm.
Thực hiện theo đúng phương châm của Bộ Y tế
"Chống dịch như chống giặc"


Vào ngày 06/02/2020 dưới sự diễn biến phức tạp của dịch nCov, ban lãnh đạo từ Công Ty cổ phần Quản lý bất động sản Quốc tế đã chỉ đạo trực tiếp cho tiến hành phun thuốc khử trùng tại các dự án tòa nhà đang quản lý.


 Nhân viên thuộc ban quản lý tòa nhà N01-T4 Phú Mỹ Complex tham gia giám sát công tác phun thuốc khử trùng.Phun khử trùng không gian công cộng như "Ngoại cảnh" và "Khuân viên xung quang tòa nhà"

Sảnh cư dân và các vị trí công cộng trong tòa nhà được phun khử trùng


Phun khử trùng trong khu vực cầu thang bộ và toàn bộ hành lang cư dân các tầng.


Song song với quá trình triển khai mà Công Ty đã và đang thực hiện, rất mong quý cư dân cũng tự chuẩn bị và trang bị cho mình những biện pháp phòng chống dịch nCov một cách chu đáo nhất, để bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Đối tác của IMCS: