CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Vừa qua IMCS đã tiến hành công tác đào tạo định kỳ, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ quản lý tòa nhà cùng với chuyên gia trong lĩnh vực QL&VH, nhằm phục vụ cho công tác quản lý và vận hành được tốt nhất.

 

Đối tác của IMCS: