BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA IMCS KẾT HỢP CÙNG CƯ DÂN TỔ CHỨC DIỄN TẬP PCCC

Nằm trong công tác đảm bảo an toàn "Phòng cháy chữa cháy" (PCCC), vừa qua Ban quản lý tòa nhà IMCS đã phối hợp cùng Ban quản trị tòa nhà và các Cơ quan lực lượng chức năng. Tổ chức buổi đào tạo kỹ năng xử lý và diễn tập PCCC cho cư dân và các bộ phận khác tại tòa nhà N01-T4 khu Đoàn Ngoại Giao.
Buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp và mang đến những kết quả thiết thực, nhất là vào mùa nóng. Ngoài ra IMCS cũng đảm bảo an toàn y tế phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra buổi diễn tập.

 

Đối tác của IMCS: