• QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

    Trung tâm thương mại là loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng, bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ, hội trường, phòng họp, văn phòng cho...

    Xem thêm
      1  

Đối tác của IMCS: