Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật

Trang thiết bị kỹ thuật của tòa nhà sẽ nhanh chóng xuống cấp và hư hỏng nếu như không được sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời, đúng cách và theo một quy trình đạt chuẩn. Do đó, hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống điện, nước, thông tin, PCCC.... là điều cần được ưu tiên hàng đầu.

Một số hình ảnh sửa chữa, bảo dưỡng của nhân viên kỹ thuật IMCS

Đối tác của IMCS: